Com ens organitzem?

Mitjançant l’assemblea i la junta, d’acord amb els estatuts.

L’assemblea normalment es reuneix un cop l’any, en formen part tots els socis i, a més de debatre els temes que calgui, ha d’aprovar el balanç econòmic i el pressupost, i ha d’escollir els càrrecs electes de la Junta.

La junta està formada pel president, el secretari i el tresorer, que són els càrrecs electes, i per vocals. La junta es reuneix periòdicament per gestionar els serveis que ofereix l’AFA.

Les vocalies que actualment estan en funcionament són:

Vocalia

Correu electrònic

Activitats Esportivesextraescolars@ampa-ieslescorts.net
Comunicació i diversitatinfo@ampa-ieslescorts.net
Informàticainfo@ampa-ieslescorts.net
Menjadormenjador@ampa-ieslescorts.net
Llibresllibres@ampa-ieslescorts.net