Pagament de la quota de l’AMPA IES Les Corts

General

1er Fill/a
  2on Fill/a

Família Nombrosa*
Família Monoparental*

1er Fill/a
  2on Fill/a
  3er Fill/a

*En el cas de seleccionar les quotes adaptades a les famílies nombroses o monoparentals. És indispensable entregar una fotocòpia del títol distintiu al despatx de l’AMPA en el seu horari habitual d’atenció al públic.

La passarel·la de pagament que de l’AMPA IES Les Corts funciona amb el servei de Stripe, el sistema online de pagament en el que confien empreses com El Corte Inglés, unicef, Facebook i moltes altres.