Què és l’AFA?

L’AFA (Associació de Famílies d’Alumnes) de l’Institut les Corts és una entitat sense ànim de lucre que col·labora en la millora de la qualitat docent i de lleure dels seus alumnes.

L’associació vol aconseguir una total integració dels alumnes i les seves famílies a la vida del Centre. L’AFA de l’Institut Les Corts col·labora en la formació integral dels alumnes i valora tant els aspectes acadèmics com els culturals i esportius, el treball en equip, les activitats lúdiques i les situacions personals/familiars. Ens definim pel dret a l’ensenyament públic i el volem de qualitat, però l’associació no tant sols té un sentit reivindicatiu sinó que pretén col·laborar en la presa de decisions i en tot allò que afecta directament o indirecta l’educació dels nostres fills i filles. També volem seguir la vida quotidiana del centre i donar suport econòmic a les diverses activitats programades.

L’AFA de l’Institut les Corts és membre de la Federació d’Associacions de Pares d’Alumnes d’Ensenyament Secundari de Catalunya.

Qui pot ser soci?

Qualsevol mare o pare d’alumnes de l’Institut les Corts. Els socis tenen dret a participar en les assemblees i en la Junta, i gaudeixen de tot un seguit d’avantatges.

Quins serveis oferim?

Com ens organitzem?

Mitjançant l’assemblea i la junta, d’acord amb els estatuts.

L’assemblea normalment es reuneix un cop l’any, en formen part tots els socis i, a més de debatre els temes que calgui, ha d’aprovar el balanç econòmic i el pressupost, i ha d’escollir els càrrecs electes de la Junta.

La junta està formada pel president, el secretari i el tresorer, que són els càrrecs electes, i per vocals. La junta es reuneix periòdicament per gestionar els serveis que ofereix l’AFA.

Les vocalies que actualment estan en funcionament són: teatre, menjador, activitats esportives, qualitat docent, llibres i informàtica.

Què més fem?

  • Ajudem econòmicament a l’adquisició d’equipaments per l’institut.
  • Participem en les comissions Econòmica i de Convivència de l’institut.
  • Participem en la comissió de seguiment de la jornada intensiva.
  • Estem en contacte amb l’Associació d’Alumnes de l’institut.