Adquisició Llicències Digitals

Avís: Per aquells que NO hagueu adquirit les llicències digitals a través del AFA, us adjuntem els enllaços i PDFs d’ajut.

Llibres de francès: Aquests llibres els adquireix l’AFA directament i NO fa falta que es demanin individualment.

EDITORIAL VICENS VIVES

  • GIH 1 (ISBN: 9788468232645)
  • GIH 2 (ISBN: 9788468238166)
  • GIH 3 (ISBN: 9788468204932)
  • GIH 4 (ISBN: 9788468238173)
  • ARTS 2 BATX (ISBN: 9788468241678)
  • FITXES TÈCNIQUES (ISBN: 9788468241609)

NO ACTIVEU LES LLICENCIES!
El Coordinador TIC de l’institut ja els hi dirà com fer-ho.

Enlaç: https://shop.vicensvives.com/es/

EDITORIAL CASALS

Enllaç: www.casalsbambucombel.shop

EDITORIAL TEIDE

Seguir les instruccions dels PDFs adjunts en funció de l’assignatura.

Enllaç: https://web.editorialteide.com/

EDIORIAL BARCANOVA

I seguir les instruccions del PDF adjunt (Descarregar: Instruccions Editorial Barcanova).

Enlaç: https://www.barcanova.cat/