Canvi de dies del Menjador

Amb el següent formulari podreu sol·licitar un canvi de dies al servei de menjador.

És important que tingueu en compte que tots els canvis sol·licitats via aquest formulari han de ser amb una setmana d’antelació.

Curs de l'alumne/a:

Marca els dies que es quedarà a partir d'ara:
Dilluns
Dimarts
Dimecres
Dijous
Divendres

Bank Phrom