Canvi de dies o baixa del Menjador

Amb el següent formulari podreu sol·licitar un canvi de dies al servei de menjador o la baixa del mateix.

És important que tingueu en compte que tots els canvis sol·licitats via aquest formulari han de ser amb una setmana d’antelació.

Curs de l'alumne/a:

Vols donar-te de baixa?

Marca els dies que es quedarà a partir d'ara:
Dilluns
Dimarts
Dimecres
Dijous
Divendres

Vols afegir algun comentari o observació?

Bank Phrom